Anunț PRELUNGIRE apel de selecție Nr.1

ANUNȚ!

Asociația „GAL Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi anunță PRELUNGIREA apelurilor de selecție a proiectelor în data de 13.12.2017 pentru următoarele măsuri :

  1. M1 – Sprijin pentru fermele agricole
  2. M2 – Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii
  3. M3 – Sprijin pentru investiții în infrastructura socială
  4. M4 – Sprijin pentru integrarea minorităților locale
  5. M5 – Sprijin pentru acțiuni de mediu
  6. M6 – Dezvoltarea afacerilor non-agricole
  7. M7 – Sprijin pentru activități turistice și recreaționale

Data limită de depunere a proiectelor: 12.01.2018

Pentru a vizualiza anunțurile în varianta simplificată, respectiv varianta detaliată accesați secțiunea APELURI DE SELECȚIE de pe site.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: sediul Asociației „GAL Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi, din Jud. Suceava, Nr.8, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 8:30 – 14:30.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsurile M1/DI 1.1, M2/DI 2.1, M3/DI 2.2, M4/DI 2.2,  M5/DI 2.3, M6/DI 3.1, M7/DI 3.1, împreună cu anexele aferente pe care le puteți accesa pe pagina GAL www.galtinutulbucovinei.ro , la secțiunea Măsuri de finanțare.

Prelungirea apelurilor de selecție se va face respectând aceleași condiții ca și pentru apelul inițial.

Date de contact pentru informații suplimentare: Com. Frătăuții Vechi, nr.8,  jud. Suceava; Tel: 0374 017 990, Fax: 0374 091 963, e-mail: galtinutulbucovinei@gmail.com, site: www.galtinutulbucovinei.ro, interval orar 08:00 – 16:30.

Toate informațiile detaliate, aferente măsurilor M1/DI 1.1, M2/DI 2.1, M3/DI 2.2, M4/DI 2.2,  M5/DI 2.3, M6/DI 3.1, M7/DI 3.1 lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.