Membrii

 

M E M B R I I 

 

P U B L I C I P R I V A Ț I
   
CONSILIUL   JUDEȚEAN   SUCEAVA I. F.   IRIMESCU  ANGELICA  CRISTINA  
Orașul V I C O V U   D E   S U S  I. F.  HORODNIC   ADRIAN  LIVIU 
Comuna B Ă L C Ă U Ț I I.I.  I O N E S  I   V I R G I N I A 
Comuna  B I L C A  S. C.   A N E L  S R L
Comuna  C A L A F I N D E Ș T I S. C.  I L Y    S T R A J A N U   S R L
Comuna   D O R N E Ș T I  S. C.   E L P I D E X   S R L
Comuna   F R Ă T Ă U Ț I I – N O I  S. C.   G R E E N   E N E R G Y   S R L
Comuna   F R Ă T Ă U Ț I I – V E CH I  S. C.  B U M E R A N G   S R L
Comuna  G Ă L Ă N E Ș T I S. C.   D I G I T A L   I D E A  S R L 
Comuna  G R Ă M E Ș T I  S. C.  B U N A   D I M I N E A T A   S R L
Comuna  G R Ă N I C E Ș T I S. C.  DIGITO   CONSTRUCTII  SRL 
Comuna  M U Ș E N I Ț A  S. C.   V I R A G I   S R L
Comuna   S A T U    M A R E  S. C.   N I C O L A E S C U  C O M   S R L
Comuna   V I C O V U   D E   J O S  S. C.   A N I V O S   S R L
Comuna   V O I T I N E L  S. C.   H I D R O T E R A   S A
  COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI (ONG)
 

ASOCIATIA   CRESCATORILOR  DE  

OVINE ȘI BOVINE  „FRATELE UTEI”  

FRĂTĂUȚII VECHI

 

P A R O H I A   N A Ș T E R I I   M A I C II  

D O M N U L U I    F R Ă T Ă U Ț I I  NOI

 

PAROHIA SFINȚII ARHANGHELI

MIHAIL ȘI GRAVRIL   FRĂTĂUȚII NOI