MĂSURI DE FINANȚARE

M1/ DI 1.1  Sprijin pentru fermele agricole


M2/ DI 2.1  Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii


M3/ DI 2.2  Sprijin pentru investiții în infrastructura socială


M4/ DI 2.2  Sprijin pentru integrarea minorităților locale


M5/ DI 2.3  Sprijin pentru acțiuni de mediu


M6/ DI 3.1  Dezvoltarea afacerilor non agricole


M7/ DI 3.1  Sprijin pentru activități turistice și recreaționale