Microregiune

     TERITORIUL ASOCIAȚIEI „GAL ȚINUTUL BUCOVINEI” FRĂTĂUȚII VECHI

      Teritoriul Asociației „GAL Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi este situat în regiunea de Nord-Est a României fiind situat în partea central-nordică a județului Suceava!

      Suprafața totală a teritoriului este de 481,49 km2, acoperind 5,63% din suprafața județului Suceava.

    Din punct de vedere administrativ, teritoriul GAL cuprinde 14 UAT-uri (Unități Administrativ Teritoriale):  13 comune și 1 oraș:

Orașul V I C O V U   D E   S U S
Comuna B Ă L C Ă U Ț I
Comuna  B I L C A
Comuna  C A L A F I N D E Ș T I
Comuna   D O R N E Ș T I
Comuna   F R Ă T Ă U Ț I I – N O I
Comuna   F R Ă T Ă U Ț I I – V E CH I
Comuna  G Ă L Ă N E Ș T I
Comuna  G R Ă M E Ș T I
Comuna  G R Ă N I C E Ș T I
Comuna  M U Ș E N I Ț A
Comuna   S A T U    M A R E
Comuna   V I C O V U   D E   J O S
Comuna   V O I T I N E L