Aprobare modificare SDL versiunea 3

A fost publicată versiunea 3 a SDL a Asociației „GAL Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi, în urma cererii de modificare a SDL  Nr. 9041 din 02.04.2018, aprobată prin NOTA Nr. 216215 din 29.05.2018.

Puteți consulta această documentație în secțiunea

STRATEGIE/STRATEGIE DE DEZVOLTARE 2014-2020