Anunț lansare apel de selecție Nr.2/2018

ANUNȚ!

Asociația „GAL Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi anunță deschiderea apelurilor de selecție a proiectelor în data de 12.12.2018 pentru următoarele măsuri :

  1. M1 – Sprijin pentru fermele agricole
  2. M6 – Dezvoltarea afacerilor non-agricole
  3. M7 – Sprijin pentru activități turistice și recreaționale

Data limită de depunere a proiectelor: 25.01.2019

Pentru a vizualiza anunțurile în varianta simplificată, respectiv varianta detaliată accesați secțiunea APELURI DE SELECȚIE de pe site.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: sediul Asociației „GAL Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi, din Jud. Suceava, Nr.8, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 8:30 – 14:30.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsurile M1/2A, M6/6A, M7/6A, împreună cu anexele aferente pe care le puteți accesa pe pagina GAL www.galtinutulbucovinei.ro , la secțiunea Măsuri de finanțare.

Date de contact pentru informații suplimentare: Com. Frătăuții Vechi, nr.8,  jud. Suceava; Tel: 0374 017 990, Fax: 0374 091 963, e-mail: galtinutulbucovinei@gmail.comsite: www.galtinutulbucovinei.ro, interval orar 08:00 – 16:30.

Toate informațiile detaliate, aferente măsurilor M1/2A, M6/6A, M7/6A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.