Anunț lansare apel de selecție Nr. 1/2022

ANUNȚ!

Asociația „GAL Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi anunță deschiderea apelurilor de selecție a proiectelor în data de 18.10.2022 pentru următoarele măsuri :

  • M2/6B „Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii”  (Fonduri FEADR)

      Data limită de depunere a proiectelor: 28.10.2022 

Se mențin toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura 2/6B, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție.


  • M8/6C Sprijin prin investiții în infrastructura TIC  (Fonduri EURI)

      Data limită de depunere a proiectelor: 16.11.2022

 

Pentru a vizualiza anunțurile în varianta simplificată, respectiv varianta detaliată accesați secțiunea APELURI DE SELECȚIE de pe site.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: sediul Asociației „GAL Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi, din Jud. Suceava, Nr.8, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 8:30 – 14:30.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsurile  M2/6B și M8/6C, împreună cu anexele aferente pe care le puteți accesa pe pagina GAL www.galtinutulbucovinei.ro , la secțiunea Măsuri de finanțare.

Date de contact pentru informații suplimentare: Com. Frătăuții Vechi, nr.8,  jud. Suceava;                      Tel: 0374 017 990, Fax: 0374 091 963,                                                                                                          e-mail: galtinutulbucovinei@gmail.comsite: www.galtinutulbucovinei.ro, interval orar 08:00 – 16:30.

Toate informațiile detaliate, aferente măsurilor M2/6B și M8/6C lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.