Sesiune de informare 10.02.2017

        Pe data de 10 Februarie 2017, la 11.00, a avut loc o „SESIUNE DE INFORMARE cu privire la Măsurile de finanțare propuse prin intermediul SDL GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi și prin intermediul PNDR 2014-2020”, în sala de Ședințe a Primăriei Comunei Frătăuții Vechi.

În galeria de mai jos găsiți câteva fotografii de la această întâlnire!

S E S I U N E   D E   I N F O R M A R E

– posibilități de finanțare – 

5