Sesiune de informare – măsuri de finanțare 10.02.2017

S E S I U N E   D E   I N F O R M A R E


Pe data de 10 Februarie 2017, la 11.00, sunteti invitați sa luați parte la sesiunea de informare cu privire la Măsurile de finanțare propuse prin intermediul SDL GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi și prin intermediul PNDR 2014-2020.

Întâlnirea va avea loc în sala de Ședințe a Primăriei Comunei Frătăuții Vechi.

Această întâlnire are scopul de a prezenta oportunitățile de finanțare nerambursabilă disponibile prin intermediul SDL GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi și prin PNDR 2014-2020, atât pentru beneficiari publici cât și pentru cei privați, se vor da exemple de bune practici și sperăm cu sprijinul dumneavoastră să creăm o punte de comunicare a informațiilor către comunitatea pe care o reprezentați.