Monthly Archive: November 2023

Planificare întâlniri SDL 2023-2027

Proiect „SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ” Vă invităm să vă exprimați opinia, să identificăm nevoi și să propritizăm tipuri de proiecte...